ИБП APC Smart-UPS VT 20 кВА 400 В, SUVTP20KH2B2S-3

ИБП APC Smart-UPS VT 20 кВА 400 В, SUVTP20KH2B2S

ИБП APC Smart-UPS VT 20 кВА 400 В, SUVTP20KH2B2S