ИБП APC Smart-UPS VT 20 кВА 400 В, SUVTP20KH4B4S-1

ИБП APC Smart-UPS VT 20 кВА 400 В, SUVTP20KH4B4S

ИБП APC Smart-UPS VT 20 кВА 400 В, SUVTP20KH4B4S