ИБП APC Smart-UPS VT 30 кВА 400 В, SUVTP30KH4B4S-2

ИБП APC Smart-UPS VT 30 кВА 400 В, SUVTP30KH4B4S

ИБП APC Smart-UPS VT 30 кВА 400 В, SUVTP30KH4B4S